Zakon o Računovodstvu

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2016., osim članka 44. ovoga Zakona koji stupa na snagu osmoga dana od dana objave u …

Porezne promjene 2016.

Minimalna plaća za ovu godinu iznosi 3.120 kuna bruto, što je 90,45 kuna više nego u 2015. godini, a Hrvatska od ove godine počinje oporezivati kapitalne dobitke porezom na dohodak …

Ukidaju se godišnje porezne prijave

Izmjena Zakona o porezu na dohodak donosi i poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza. Ministarstvo financija naglašava da im dostupni podaci daju osnovu da samostalno izrađuju informativni …