Porezne promjene 2016.

Minimalna plaća za ovu godinu iznosi 3.120 kuna bruto, što je 90,45 kuna više nego u 2015. godini, a Hrvatska od ove godine počinje oporezivati kapitalne dobitke porezom na dohodak …

Ukidaju se godišnje porezne prijave

Izmjena Zakona o porezu na dohodak donosi i poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza. Ministarstvo financija naglašava da im dostupni podaci daju osnovu da samostalno izrađuju informativni …

Zakon o Porezu na dobit

I. TEMELJNE ODREDBE Članak 1. (1) Porez na dobit utvrđuje se i plaća prema odredbama ovoga Zakona. (2) Raspodjela i pripadnost prihoda od poreza na dobit uređuje se posebnim zakonom.

Zakon o Porezu na dohodak

(Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 177/04, 73/08, 80/10, 109/11 – OUSRH, 114/11, 22/12, 144/12, 43/13 – Rješenje USRH,120/13 – Odluka i Rješenje USRH, 125/13, 148/13, 12/14 – RUSRH, 83/14 …